Certifikace

SGS Certifikace CZ22/00000036

Systém řízení společnosti Advanced Carbon Technology s.r.o., Jurkovičova 963/22, Háje, 149 00 Praha 4, Česká republika byl posouzen a certifikován jako splňující požadavky normy ISO 9001:2015 pro následující činnosti: nákup a prodej výrobků, poskytování služeb, plánování a koordinace projektů v hutním průmyslu.

 

Tento certifikát je platný od 14. prosince 2022 do 13. prosince 2025 a zůstává v platnosti za předpokladu uspokojivých dozorových auditů.